Przejdź do treści
Strona główna » [szkolenie online] Terapia schematów zaburzenia osobowości borderline

[szkolenie online] Terapia schematów zaburzenia osobowości borderline

Termin szkolenia: 19.04.2024, 9:00-16:00

Miejsce szkolenia: online- platforma ZOOM

Cena: 399 zł

Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Prowadząca: Dominika Polkowska-Jaroszewicz

Zapisy: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=2164

Adresaci: psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, pielęgniarki, terapeuci uzależnień, terapeuci zajęciowi, a także studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

Program:

1. Terapia poznawczo-behawioralna i rozwój terapii schematów:

a) definicja schemata wg J.E. Younga,

b) źródła schematów,

c) obszary schematów i wczesne nieadaptacyjne schematy,

d) schematy warunkowe i bezwarunkowe,

e) mechanizmy działania schematów,

f) nieadaptacyjen style radzenia sobie,

g) tryby schematów.

2. Od diagnozy do zmiany schematów- faza diagnozy – edukacji pacjenta:

a) konceptualizacja przypadku zorientowana na schematy.

3. Faza zmiany:

a) strategie poznawcze,

b) strategie doświadczeniowe,

c) strategie behawioralne,

d) startegie interpersonalne.

4. Strategie poznawcze:

a) techniki poznawcze: sprawdzanie prawdziwości schemata, przeformułowywanie dowodów, ocean stylów radzenia sobie, prowadzenie dialogów, karty przypominające, dziennik schematów.

5. Strategie doświadczeniowe:

a) techniki doświadczeniowe: praca z wyobrażeniami, techniki dialogu w wyobraźni, listy do rodziców, relaksacja, praca z ciałem.

6. Strategie behawioralne:

a) behawioralne przełamywanie wzorców.

7. Terapia schematów w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu: borderline.

8. Strategie leczenia poszczególnych schematów:

a) opuszczenie,

b) nieufność / skrzywdzenie,

c) deprywacja emocjonalna,

d) wadliwość / wstyd,

e) izolacja społeczna,

f) zależność/ niekompetencja,

g) podatność na zranienie lub zachorowanie,

h) uwikłanie emocjonalne/ nie w pełni rozwinięte JA,

i) porażka,

j) roszczeniowość/ wielkościowość,

k) niedostateczna samokontrola i samodyscyplina,

l) podporządkowanie się,

m) samopoświęcenie,

n) poszukiwanie samoakceptacji i uznania,

o) negatwizm/pesymizm,

p) zahamowanie emocjonalne,

q) nadmierne wymagania/ nadmierny krytycyzm,

r) bezwględna surowość.

9. Technika pracy z trybami schematów – Schema Mode Work:

a) rozpoznanie trybów,

b) analiza źródeł,

c) powiązanie nieadaptacyjnych trybów z obecnymi problemami i objawami,

d) modyfikacja lub rezygnacja z trybu,

e) Wrażliwe Dziecko,

f) prowadzenie dialogu pomiędzy trybami.

Dominika Polkowska-Jaroszewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących, m.in. z zakresu seksuologii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnorodnych placówkach (szpital psychiatryczny w Tworkach, poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, specjalistycznym ośrodku dla osób z uszkodzeniami mózgu i chorobami neurologicznymi). Specjalizuje się w diagnostyce i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej osób doświadczających zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), z zaburzeniami lękowymi (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa, fobie, napady paniki), zaburzeniami osobowości, z trudnościami w relacjach interpersonalnych i życiu osobistym oraz w sytuacjach kryzysowych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu psychozy. Swoją pracę poddaje regularniej superwizji.

Źródło ogłoszenia i obrazka: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=2164

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content