Przejdź do treści
Strona główna » Komitet naukowy kampanii

Komitet naukowy kampanii

Marcin Kramek - Superwizor psychodynamiczny
mgr Marcin Kramek

superwizor psychodynamiczny

Marcin Kramek

Tytuł psychologa na Uniwersytecie Wrocławskim zdobył w 2003 r. W kolejnych latach uzyskał tytuły z Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych. Posiada tytuł Master Trainer Workshop z International Center for Aggression Replacement Training oraz Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień wydanego przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii.

Od 2013 r. posiada certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego. W 2020 r. uzyskał certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr n. biol., Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Nenckiego PAN

Maria Kulesza

Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Pracowni Obrazowania Mózgu. W ramach swojej pracy doktorskiej prowadziła badania dotyczące mózgowych mechanizmów przetwarzania wspomnień i regulacji emocji u kobiet z depresją i kobiet z zaburzeniem osobowości borderline.

Jest w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej. Ukończyła szkolenie z prowadzenia treningu umiejętności dla bliskich osób z dysregulacją emocji i z zaburzeniem osobowości borderline (Family Connections). 

dr n. biol. Maria Kulesza
dr n. biol. Maria Kulesza
Monika Talarowska - dr hab. nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. n. o zdr. Monika Talarowska

Dr hab. nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Monika Talarowska

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie procesu certyfikacji z psychoterapii schematów.

Z pacjentami z cechami osobowości borderline pracuje od wielu lat terapeutycznie, wykorzystując założenia teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga. Również w pracy naukowej interesuje się tym zagadnieniem, starając się poznać psychologiczne i biologiczne podłoże cech osobowości borderline.

Skip to content