Przejdź do treści
Strona główna » Komitet naukowy, EKSPERCI

Komitet naukowy, EKSPERCI

Komitet naukowy

Marcin Kramek - Superwizor psychodynamiczny
mgr Marcin Kramek

superwizor psychodynamiczny

Marcin Kramek

Tytuł psychologa na Uniwersytecie Wrocławskim zdobył w 2003 r. W kolejnych latach uzyskał tytuły z Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych. Posiada tytuł Master Trainer Workshop z International Center for Aggression Replacement Training oraz Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień wydanego przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii.

Od 2013 r. posiada certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego. W 2020 r. uzyskał certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr n. biol., Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Nenckiego PAN

Maria Kulesza

Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Pracowni Obrazowania Mózgu. W ramach swojej pracy doktorskiej prowadziła badania dotyczące mózgowych mechanizmów przetwarzania wspomnień i regulacji emocji u kobiet z depresją i kobiet z zaburzeniem osobowości borderline.

Jest w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej. Ukończyła szkolenie z prowadzenia treningu umiejętności dla bliskich osób z dysregulacją emocji i z zaburzeniem osobowości borderline (Family Connections). 

dr n. biol. Maria Kulesza
dr n. biol. Maria Kulesza
Monika Talarowska - dr hab. nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. n. o zdr. Monika Talarowska

Dr hab. nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Monika Talarowska

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie procesu certyfikacji z psychoterapii schematów.

Z pacjentami z cechami osobowości borderline pracuje od wielu lat terapeutycznie, wykorzystując założenia teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga. Również w pracy naukowej interesuje się tym zagadnieniem, starając się poznać psychologiczne i biologiczne podłoże cech osobowości borderline.

Pozostali eksperci

Anita Kręglewska i Vivian Fiszer

Anita Kręgielewska i Vivian Fiszer to dwie psycholożki walczące o zwiększenie świadomości zaburzeń osobowości i zmniejszenie stygmatyzacji problemów emocjonalnych. Jako pierwsze w Polsce stosowały terapię dialektyczno-behawioralną – podejście które jako pierwsze wykazało że borderline da się leczyć i to z ogromnym sukcesem. Wspólnie zaczynały popularyzację podejścia DBT w Polsce (między innymi współzakładały towarzystwo PTDBT, następnie Fundację Wrażliwi na rzecz Borderline i osób Wrażliwych).

Piszą i prowadzą blog/podcast emocje.pro z tekstami i ćwiczeniami, które pomagają zwiększać świadomość problemów psychicznych oraz rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie.

Anita Kręglewska i Vivian Fiszer
Maria Bagińska, Martyna Stefańska, Zuzanna Kalinowska, Adrianna Gomoradzka, Antoni Głaz

Specjaliści z gabinetu Bezpieczne Miejsce

Maria Bagińska – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, ukończyła całościowe szkolenie DBT Comprehensive i inne szkolenia z obszaru terapii dialektyczno-behawioralnej. Pracuje z osobami z trudnością w radzeniu sobie z silnymi emocjami, między innymi z diagnozą borderline i ADHD. Jest członkinią zespołu konsultacyjnego DBT w Centrum Terapii DBT Bezpieczne Miejsce w Warszawie, współpracuje z Polskim Towarzystwem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Martyna Stefańska – psycholożka pracująca w nurcie DBT, w obszarze jej zainteresowań szczególnie znajduje się leczenie zaburzeń osobowości związanych z dysregulacją emocji oraz neuroróżnorodność u osób dorosłych.

Zuzanna Kalinowska – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, terapeutka DBT. Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, w szczególności borderline. Swoją wiedzę zdobywała u dr Alana Fruzettiego i dr Armidy Fruzetti. Odbyła również specjalistyczne szkolenia leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD) metodą Przedłużonej Ekspozycji, a także DBT-CPTSD, prowadzone przez dr Martina Bohusa. Prywatnie i zawodowo entuzjastka DBT, wierząca, że każdy zasługuje na życie warte przeżycia, dlatego pomaga je budować Pacjentom każdego dnia.

Adrianna Gomoradzka – terapeutka DBT i CBT. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniem osobowości borderline.

Antoni Głaz – psycholog i terapeuta DBT. Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami w regulacji silnych emocji. 

Monika Romanowska

dr n. społ. Monika Romanowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Ukończyła psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, czteroletnie studia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na SWPS w Sopocie oraz studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Publikowała w czasopismach takich jak „Theory & Psychology” oraz „Psychoterapia”.
Prowadzi bloga o psychoterapii: homopsychologicus.pl.

Przyjmuje w Gdyni w Pracowni Psychologicznej PEBE.

Psycholog Monika Romanowska
dr n. społ. Monika Romanowska
Skip to content