Przejdź do treści
Strona główna » [szkolenie online] SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ. MMPI-2 MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI – ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

[szkolenie online] SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ. MMPI-2 MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI – ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Termin szkolenia: 15-16.06.2024, 9:00-16:00

Miejsce szkolenia: online- platforma ZOOM

Cena: 590 zł

Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Prowadząca: dr hab. Adam Tarnowski

Zapisy: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=2177

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów – wymagany dyplom ukończenia studiów. Kategoria testu: C

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się inwentarzem MMPI-2 i jego polską adaptacją oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników. Na szkoleniu będą przedstawione zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2 oraz zasady interpretacji wyników testu i sporządzania opinii pisemnych o badanym. Szkolenie przedstawi charakterystykę testu w zakresie diagnozy oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy terapeutycznej z pacjentem. Ukazane będą możliwości progresywnego rozumienia pacjentów oraz określania przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów, jak i rozwoju pacjentów. Zaprezentowane zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Przedstawione będą one na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.

Program

1. Charakterystyka  testu MMPI i jego możliwości zastosowania.

2. Podstawowe informacje o  MMPI-2:

– opis i historia kwestionariusza MMPI®-2,

 zmiany w MMPI®-2 w stosunku do MMPI,

– dane psychometryczne i normy.

3. Procedura badania i wstępnego opracowania wyników oraz ogólne zasady interpretacji.

4. Opis i interpretacja skal w MMPI-2:

– Skale kontrolne
 Skale kliniczne
 Skale RC
– Skale treściowe
 Skale dodatkowe

5. Ćwiczenia w obliczaniu wyników i ich ocenie psychometrycznej.

6. Zasady interpretacji całościowej.

7. Analiza wiarygodności profilu.

8. Interpretacja psychologiczna poszczególnych typów skal na wybranych przykładach – opis przypadku.

9. Strategia interpretacja oraz opis całościowy badania MMPI.

10. Zasady sporządzania opinii pisemnych o badanym.

Dr hab. Adam Tarnowski jest naukowcem i praktykiem w obszarze diagnostyki psychologicznej. Ukończył psychologię na ATK (obecnie UKSW) w r. 1989. Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998), zaś habilitację w Uniwersytecie Warszawskim (2010). Obecnie pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie wykłada m.in. statystykę, budowę i interpretację MMPI-2, psychologię lotniczą oraz psychologię pracy i ergonomię. Jest kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu (na UW). W latach 1992-2015 w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej pełnił funkcje kierownika Zakładu Psychologii Lotniczej, konsultanta Kliniki Psychoneurologicznej i Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Systematycznie współpracuje z Alta sp. z o.o. jako konsultant problematyki konstrukcji testów psychologicznych. Opracował szereg testów wchodzących w skład systemu rekrutacyjnego Policji Multiselekt-R, w szczególności skale stabilności osobowościowej i testy poznawcze. Jest autorem systemu testów Test2Drive – narzędzia do kompleksowej diagnostyki psychologicznej kierowców. Wykonuje również badania diagnostyczne kierowców w pracowni psychologicznej prowadzonej przez firmę Alta. Współtworzył metodykę badań kierowców opracowaną w Instytucie Transportu Samochodowego. Prowadzi szkolenia w zakresie metodyki badań kierowców, psychologii pracy oraz konstrukcji i zastosowania MMPI-2. Jest certyfikowanym psychologiem lotniczym (EAAP i PTP), posiada certyfikat III0 w zakresie stosowania testów psychologicznych w biznesie oraz uprawnienia do badań psychologicznych, o których mowa w Ustawie o Broni i Amunicji. Posiada certyfikat EuroPsy w zakresie psychologii pracy oraz uprawnienia superwizorskie w tym zakresie. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów, książek i rozdziałów oraz wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Źródło ogłoszenia i obrazka: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=2177

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content