Przejdź do treści
Strona główna » [szkolenie online] Terapia schematów w pracy z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline

[szkolenie online] Terapia schematów w pracy z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline

Termin szkolenia: 19.11.2021, godz. 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
Cena: 399 zł
Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Adresaci: psychologowie, pedagodzy, terapeuci uzależnień, studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

Zapisy: https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1789

Program szkolenia
1.
Terapia poznawczo-behawioralna i rozwój terapii schematów:
a) definicja schemata wg J.E. Younga,
b) źródła schematów,
c) obszary schematów i wczesne nieadaptacyjne schematy,
d) schematy warunkowe i bezwarunkowe,
e) mechanizmy działania schematów,
f) nieadaptacyje style radzenia sobie,
g) tryby schematów.

2. Od diagnozy do zmiany schematów- faza diagnozy – edukacji pacjenta:
a) konceptualizacja przypadku zorientowana na schematy.

3. Faza zmiany:
a) strategie poznawcze,
b) strategie doświadczeniowe,
c) strategie behawioralne,
d) strategie interpersonalne.

4. Strategie poznawcze:
a) techniki poznawcze: sprawdzanie prawdziwości schemata, przeformułowywanie dowodów, ocean stylów radzenia sobie, prowadzenie dialogów, karty przypominające, dziennik schematów.

5. Strategie doświadczeniowe:
a) techniki doświadczeniowe: praca z wyobrażeniami, techniki dialogu w wyobraźni, listy do rodziców, relaksacja, praca z ciałem.

6. Strategie behawioralne:
a) behawioralne przełamywanie wzorców.

7. Terapia schematów w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu: borderline.

8. Strategie leczenia poszczególnych schematów:
a) opuszczenie,
b) nieufność / skrzywdzenie,
c) deprywacja emocjonalna,
d) wadliwość / wstyd,
e) izolacja społeczna,
f) zależność/ niekompetencja,
g) podatność na zranienie lub zachorowanie,
h) uwikłanie emocjonalne/ nie w pełni rozwinięte JA,
i) porażka,
j) roszczeniowość/ wielkościowość,
k) niedostateczna samokontrola i samodyscyplina,
l) podporządkowanie się,
m) samopoświęcenie,
n) poszukiwanie samoakceptacji i uznania,
o) negatywizm/pesymizm,
p) zahamowanie emocjonalne,
q) nadmierne wymagania/ nadmierny krytycyzm,
r) bezwzględna surowość.

9. Technika pracy z trybami schematów – Schema Mode Work:
a) rozpoznanie trybów,
b) analiza źródeł,
c) powiązanie nieadaptacyjnych trybów z obecnymi problemami i objawami,
d) modyfikacja lub rezygnacja z trybu,
e) Wrażliwe Dziecko,
f) prowadzenie dialogu pomiędzy trybami.

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content