Przejdź do treści
Strona główna » [szkolenie stacjonarne] Zaspokajanie potrzeb Wrażliwego Dziecka w terapii schematów z użyciem różnorodnych metod pracy

[szkolenie stacjonarne] Zaspokajanie potrzeb Wrażliwego Dziecka w terapii schematów z użyciem różnorodnych metod pracy

Termin szkolenia: 14-15.12.2023, 9:00-16:30

Miejsce szkolenia: CENTRUM PSYCHOTERAPII Mosty Zamiast Murów, Aleja Zwycięstwa 54/1, Gdańsk

Cena: 700 zł

Organizator: CENTRUM PSYCHOTERAPII Mosty Zamiast Murów

Prowadzący: Anna Pierzchalska

Adresaci: psychoterapeuci i psycholodzy

Zapisy i więcej informacji: https://mostyzamiastmurow.pl/szkolenie-terapia-schematow/

Szkolenie adresowane jest do psychoterapeutów oraz psychologów pracujących z pacjentami z przewlekłymi problemami, takimi jak zaburzenia osobowości czy nawracająca depresja. Opiera się na terapii schematów Jeffreya Younga, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z trybami.

Terapia Schematu stanowi prężnie rozwijającą się gałąź terapii poznawczo-behawioralnej, która cieszy się coraz większą popularnością dzięki potwierdzonej empirycznie skuteczności. Łącząc elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, Gestalt i teorii przywiązania, rozwija nowe sposoby pracy terapeutycznej, przydatne w leczeniu najtrudniejszych pacjentów, głównie z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.

W warsztacie zostaną przedstawione klasyczne metody pracy TS oraz kreatywne pomysły elementów psychoedukacji i terapii, nieopisane dotychczas w literaturze przedmiotu. Terapię schematu rekomenduje się do pracy z pacjentami różnych zaburzeń w tym z pacjentami szczególnie trudnymi oraz z chronicznymi zaburzeniami osobowości.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

  • Wprowadzenie do terapii schematu
  • Podstawowe potrzeby emocjonalne i wpływ jakości ich zaspokojenia na kształtowanie się  trybów schematów
  • Rysunki i metafory w psychoedukacji w TS
  • Praca wyobrażeniowa i rola reparentingu w zaspakajaniu potrzeb Wrażliwego Dziecka
  • Kreatywna praca z krzesłami z trybem wrażliwego dziecka
  • Praca z krzesłami w terapii schematu i trybów
  • Praca wyobrażeniowa w terapii schematu i trybów
  • Konceptualizacja w terapii schematu i trybów

Szkolenie będzie miało formę warsztatową i ma na celu doskonalić warsztat pracy terapeuty w praktyce. Szkolenie skierowane jest do psychologów i psychoterapeutów w trakcie lub po certyfikacji wszelkich nurtów, którzy chcą zapoznać się bliżej z terapią schematów oraz zainspirować się tym nurtem terapii w pracy własnej z pacjentami.

Po zakończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu 20 godzin dydaktycznych.

Anna Pierzchalska jest dyplomowanym psychologiem (SWPS; specjalność- psychologia kliniczna), certyfikowanym terapeutą motywującym, członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 2016 roku działa w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Aktualnie uczestniczy w superrewizjach niezbędnych do  uzyskania certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi cierpienia psychicznego (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne, samookaleczenia, fobia społeczną, niska samoocena). W swojej pracy stosuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię schematów, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). Bliski jest jej też Dialog Motywujący.

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content