Przejdź do treści
Strona główna » [szkolenie online] Terapia schematów

[szkolenie online] Terapia schematów

Termin szkolenia: 24.05.2024, 9:00-16:00

Miejsce szkolenia: online- platforma ZOOM

Cena: 399 zł

Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Prowadząca: Aleksandra Patyk-Rybka

Zapisy: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=2162

Adresaci: psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, terapeuci uzależnień, terapeuci zajęciowi, studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

Program:

1. Terapia poznawczo-behawioralna i rozwój terapii schematów: 

a) definicja schemata wg J.E. Younga,
  b) źródła schematów,
  c) obszary schematów i wczesne nieadaptacyjne schematy,
  d) schematy warunkowe i bezwarunkowe,
  e) mechanizmy działania schematów,
  f) nieadaptacyjen style radzenia sobie,
  g) tryby schematów.

2. Od diagnozy do zmiany schematów – faza diagnozy – edukacji pacjenta:  konceptualizacja przypadku zorientowana na schematy.

3. Faza zmiany: 

a) strategie poznawcze,
b) strategie doświadczeniowe,
c) strategie behawioralne,
d) startegie interpersonalne,

4.   Strategie poznawcze: techniki poznawcze: sprawdzanie prawdziwości schemata, przeformułowywanie dowodów, ocean stylów radzenia sobie, prowadzenie dialogów, karty przypominające, dziennik schematów.

5.   Strategie doświadczeniowe: techniki doświadczeniowe: praca z wyobrażeniami, techniki dialogu w wyobraźni, listy do rodziców, relaksacja, praca z ciałem.

6.   Strategie behawioralne: behawioralne przełamywanie wzorców.

7.   Relacja pacjent – terapeuta.

8.   Strategie leczenia poszczególnych schematów: 

a) opuszczenie,
b) nieufność / skrzywdzenie,
c) deprywacja emocjonalna,
d) wadliwość / wstyd,
e) izolacja społeczna,
f) zależność / niekompetencja,
g) podatność na zranienie lub zachorowanie,
h) uwikłanie emocjonalne / nie w pełni rozwinięte Ja,
i)  porażka,
j)  roszczeniowość / wielkościowość,
k)  niedostateczna samokontrola i samodyscyplina,
l)   podporządkowanie się,
m) samopoświęcenie,
n)  poszukiwanie samoakceptacji i uznania,
o)  negatwizm / pesymizm,
p)  zahamowanie emocjonalne,
q)  nadmierne wymagania / nadmierny krytycyzm,
r)  bezwględna surowość.

9. Technika pracy z trybami schematów – Schema Mode Work: 

a) rozpoznanie trybów,
b) analiza źródeł,
c) powiązanie nieadaptacyjnych trybów z obecnymi problemami i objawami,
d) modyfikacja lub rezygnacja z trybu,
e) Wrażliwe Dziecko,
f) prowadzenie dialogu pomiędzy trybami.

10. Terapia schematów w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu: borderline, osobowość narcystyczna.

11. Case study.

Dominika Polkowska-Jaroszewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących, m.in. z zakresu seksuologii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnorodnych placówkach (szpital psychiatryczny w Tworkach, poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, specjalistycznym ośrodku dla osób z uszkodzeniami mózgu i chorobami neurologicznymi). Specjalizuje się w diagnostyce i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej osób doświadczających zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), z zaburzeniami lękowymi (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – natręctwa, fobie, napady paniki), zaburzeniami osobowości, z trudnościami w relacjach interpersonalnych i życiu osobistym oraz w sytuacjach kryzysowych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu psychozy. Swoją pracę poddaje regularniej superwizji.

Źródło ogłoszenia: https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=trener&id=2162

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content