Przejdź do treści
Strona główna » [konferencja online] II Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja integralia 2023

[konferencja online] II Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja integralia 2023

Termin konferencji: 1 grudnia 2023, 9:00-19:45

Miejsce konferencji: online, platforma Microsoft Teams

Cena: bezpłatnie

Organizator: Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania i II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we współpracy z Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego 

Zapisy: https://forms.gle/6TJSxMGVgwcLfXQS9

„Zmiana- szansa czy zagrożenie? Pacjent w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego”

Doświadczenia uwarunkowane walką z COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie doprowadziły w znacznym stopniu do przeformułowania fundamentów współczesnego świata, skłaniając tym samym do pogłębionej i krytycznej refleksji nad kwestią zdrowia psychicznego. Kształtująca się obecnie rzeczywistość stawia przed specjalistami z obszaru ochrony zdrowia psychicznego  szczególne wyzwania. Jesteśmy w procesie zmiany, realizowana jest reforma psychiatrii zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych, powstaje nowa specjalizacja w dziedzinie psychoterapii, uruchamiane są nowe szkolenia dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień.  Zmiany niosą wiele nadziei
i oczekiwań, ale także wzbudzają niepokój.

Celem konferencji jest kreowanie przestrzeni dla wspólnej refleksji i wymiany poglądów, a także propagowania idei interdyscyplinarności w obszarze zdrowia psychicznego, diagnozy psychologicznej, psychoterapii i psychiatrii. Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony środowiska naukowego, jak i praktyków. W związku z tym pragniemy spotkać się ponownie, aby kontynuować integrację środowisk, wzajemnie uczyć się od siebie, a tym samym efektywnie zmierzać w swoich działaniach ku dobru pacjenta rozważając korzyści płynące ze zmian w systemie ochrony zdrowia psychicznego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny i pozwala na uzyskanie punktów edukacyjnych. W programie tegorocznej edycji zaplanowane są wykłady eksperckie oraz czas na dyskusję i wymianę poglądów praktyków.

Komitet naukowy:

dr hab. Agnieszka Popiel,  prof. SWPS

dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ

dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. UKW

dr n. med. Patryk Stecz

dr n.med. Stanisław Oziemski

dr n.med. Aleksandra Lewandowska

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. IPiN

prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk

dr hab. Justyna Klingemann

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ

dr hab. Wojciech Dragan, prof. UJ

dr hab. med. Mariusz Furgał

dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

dr n. med. Jerzy Sobański

dr n. med. Sławomir Jakima

dr n.med. Michał Mielimąka

dr Magdalena Zadworna

dr Kasper Sipowicz

Strona konferencji: https://ipin.edu.pl/integralia2023/

Strona wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/WMfavAv0

Zamieszczane w tym dziale ogłoszenia mają charakter czysto informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundacja zPogranicza nie pobiera opłat za zamieszczanie ogłoszeń ani nie czerpie żadnych innych korzyści z ich publikacji. Fundacja zPogranicza nie odpowiada za organizację prezentowanych tu kursów i szkoleń, przekazywane podczas nich treści oraz nie pośredniczy w zakupie biletów. Zarząd Fundacji zPogranicza ułatwia dokształcanie się specjalistów w zakresie terapii osobowości borderline, co może poprawić skuteczność leczenia osób z tą diagnozą, budowanie przychylnych postaw wobec pacjentów z zaburzeniem borderline oraz destygmatyzację zaburzenia z pogranicza, co jest zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Skip to content