Przejdź do treści
Strona główna » Clinical Connections, warsztat dla klinicystów i specjalistów zdrowia psychicznego, dr Mary Kells

Clinical Connections, warsztat dla klinicystów i specjalistów zdrowia psychicznego, dr Mary Kells

Clinical Connections, wsparcie i warsztat dla klinicystów i specjalistów zdrowia psychicznego, dr Mary Kells

Clinician Connections (CC) to jednodniowy warsztat dla klinicystów, którzy rutynowo pracują z klientami z poważnymi zaburzeniami regulacji emocji. Wywodzi się on z wielorodzinnego programu Family Connections (FC; Fruzzetti & Hoffman, 2004).

Sesja dotyczyła uzasadnienia i powodów do zapewnienia szkolenia Clinician Connections dla personelu w ochronie zdrowia psychicznego. Przedstawiony został również krótki przegląd treści szkolenia i wstępne wyniki oraz dalsze plany badań.

Dr Mary Kells jest głównym psychologiem klinicznym pracującym w dziale zdrowia psychicznego dorosłych w Health Service Executive w Cork w Irlandii. Jest również adiunktem w Szkole Psychologii Stosowanej w University College Cork. Mary ukończyła studia licencjackie z psychologii na National University of Ireland Galway (NUIG) oraz studia magisterskie z psychologii stosowanej na University of Ulster. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie psychologii klinicznej na NUIG.

Mary jest zainteresowana prowadzeniem i badaniem interwencji dla osób doświadczających nasilonej dysregulacji emocji, a także dla ich rodzin. Mary ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) w 2010 roku i otrzymała akredytację jako terapeuta DBT w 2016 roku. W 2011 roku ukończyła szkolenie w zakresie Family Connections, a w 2016 roku została trenerem. Poza prowadzeniem szkoleń w zakresie Family Connections dla klinicystów i członków rodzin, Mary prowadzi terapię DBT pracując z osobami angażującymi się w zachowania autodestrukcyjne i zachowania wysokiego ryzyka. Prowadzi również treningi Family Connections skierowane do rodzin i bliskich w lokalnej społeczności. Mary jest autorką publikacji na temat skuteczności i zastosowania DBT i innych interwencji w lokalnej społeczności.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vTdWGI3tnPY

Skip to content